ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1141 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย (ครั้งที่ 18)


          วันที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ/แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยคณะได้มีการลงพื้นที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ดังนี้

  1. โรงแรมลาลูน่า รีสอร์ท : ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 มียอดจองห้องพักประมาณ 30% - 40% ซึ่งผู้เข้าพัก 95% เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และอีก 5% เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เฉลี่ยจำนวนวันการเข้าพักของนักท่องเที่ยวประมาณ 1-2 วัน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองเป็นหลัก ทั้งนี้โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA และได้ดำเนินการสำหรับสถานประกอบการ และสำหรับนักท่องเที่ยวผู้เข้าพัก ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเค่งครัด และปัจจุบันโรงแรมมีพนักงานให้บริการทั้งสิ้น 30 คน โดยพนักงานทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีความรู้ด้านการให้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นอย่างดี
  2. โรงแรมพิมานอินทร์ : ผู้เข้าพักร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งมาในลักษณะกรุ๊ปทัวร์จากต่างจังหวัด และกลุ่มผู้เดินทางมาสัมมนาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าพักโดยเฉลี่ยระยะเวลา 2-3 วัน ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีเข้ามาใช้บริการห้องพักเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA และได้ดำเนินการสำหรับสถานประกอบการ และสำหรับนักท่องเที่ยวผู้เข้าพัก ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติเข้าโครงการยกระดับมาตรฐาน SHA+
  3. โรงแรมคำธนา : ในเดือนธันวาคม 2564 มียอดจองตลอดทั้งเดือนประมาณ 65 % ผู้เข้าพักร้อยละ 95 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และร้อยละ 5 เป็นชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนผู้เข้าพักชาวไทยส่วนใหญ่จะมาลักษณะกลุ่มครอบครัว เฉลี่ยจำนวนวันเข้าพักประมาณ 2 – 3 วัน ทั้งนี้โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA และได้ดำเนินการสำหรับสถานประกอบการ และสำหรับนักท่องเที่ยวผู้เข้าพัก ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเค่งครัด โดยปัจจุบันโรงแรมมีพนักงานให้บริการทั้งสิ้น 10 คน ทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีความรู้ด้านการให้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นอย่างดี
  4. โรงแรมแป้นเกร็ด วิลล่า : ให้บริการที่พักในลักษณะบ้านพัก ในเดือนธันวาคม 2564 มียอดจองห้องพักเต็มทั้ง 28 หลัง และในเดือนมกราคม 2565 ยังคงมีบ้านพักว่าง ซึ่งคาดว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เริ่มมีการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไป ซึ่งโดยปกติก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสฯ โรงแรมแป้นเกร็ด จะมีผู้เข้าพักร้อยละ 80 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ในปัจจุบันร้อยละ 90 ผู้เข้าพักเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และร้อยละ 10 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ได้เดินทางเข้ามาตามเงื่อนไขการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านระบบ Thailand Pass ไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA และได้ดำเนินการสำหรับสถานประกอบการ และสำหรับนักท่องเที่ยวผู้เข้าพัก ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเค่งครัด และอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติเข้าโครงการยกระดับมาตรฐาน SHA+ , มีพนักงานให้บริการทั้งสิ้น 13 คน ทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีความรู้ด้านการให้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นอย่างดี

          5.เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม (สวนตุงและโคมนครเชียงราย) : บริเวณทางเข้างานมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย โดยผู้เข้าชมงานทั้งหมดจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบอย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมทั้งสแกน QR CODE ลงทะเบียนเพื่อเข้าพื้นที่จัดแสดงฯ และภายในพื้นที่มีจุดบริการเจลแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อให้บริการตามจุดต่างๆภายในงาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฯ ประจำจุด เพื่อดูแลเรื่องระยะห่าง ลดความแออัดของนักท่องเที่ยว และมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ด้านมาตรการสาธาณสุขและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสฯ ให้แก่นักท่องเที่ยวทราบเป็นระยะ รวมไปถึงการจัดพนักงานทำความสะอาดในพื้นที่จัดแสดงงานอย่างเป็นระบบและเคร่งครัดตามมาตรการความปลอดภัย

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย