ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 31 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการและรณรงค์ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่


 

          วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เวลา 20.00 – 22.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการและรณรงค์ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในงานเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม” ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ณ ตลาดล้านเมือง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          เทศกาล เชียงรายดอกไม้งาม” ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

          พื้นที่การจัดแสดงดอกไม้งาม มีการจัดระบบคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธาณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งในวันนี้เนื่องด้วยเป็นวันหยุดยาวและเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้มีประชาชาชน/นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาในพื้นที่การจัดงานอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวร้อยละ 95 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจากต่างจังหวัดและจากจังหวัดใกล้เคียง และร้อยละ 5 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลปีใหม่

          เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ณ ตลาดล้านเมือง

          สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการตั้งจุดคัดกรอง จุดตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการเจลแอลกอฮอล์ และมีการสแกนไทยชนะ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมากันเป็นครอบครัว

          สถานที่ทั้ง 2 แห่ง สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เจ้าหน้าที่ได้ดูแลความเรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตามวิถี New Normal เพื่อป้องกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยประชาชาชน/นักท่องเที่ยวได้ให้ความร่วมมือและปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ อย่างเคร่งครัด