ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (วันที่สอง)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (วันที่สอง)
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน โฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์
               ด้วยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โครงการการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง บริษัท ฯ จะดำเนินการตรวจประเมินให้กับโฮมสเตย์ที่สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน (โฮมสเตย์เก่าต่ออายุ และโฮมสเตย์ใหม่) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 19 ระหว่างวันที่ 5 – 6, 18 มกราคม 2565 โดยวันที่สองมีการตรวจประเมินโฮมสเตย์ 2 แห่ง ดังนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565
09.00 – 12.00 น. โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ จำนวน 5 หลัง (ต่ออายุ)
13.30 – 16.00 น. โฮมสเตย์บ้านห้วยน้ำกืน จำนวน 8 หลัง (ต่ออายุ)