ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565


ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565

 

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยคณะผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย
1.นายสรรเสริญ ศีติสาร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย
2.ร.ต.อ.สมใจ รักเสมอ รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2
3.นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4.นางสาวศิณัฐชฎาภรณ์ พรมพิลา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
               จังหวัดเชียงรายได้กำหนดให้มีการจัด นิทรรศการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดให้มีการจัดแสดงผลงานและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวงาน ในภาพรวมของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งรูปแบบของการออกร้านนิทรรศการให้เน้น
“เมืองศิลปะ ศิลปินกีฬา และของดีเมืองเชียงราย”
               เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2565 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงจัดประชุม ฯ นี้ขึ้น และเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับอีก 3 หน่วยงานที่สังกัดภายใต้กระทรวง ฯ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย, สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2) สามารถมองภาพรวมไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการประชุมมีรายละเอียดประเด็นสำคัญ ดังนี้
- เน้นย้ำให้มีการจัดงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- รูปแบบการจัดนิทรรศการ เหมือนปีที่ผ่านมา คือ “เมืองศิลปะ ศิลปิน กีฬา และของดีเมืองเชียงราย”
- ร้านนิทรรศการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ติดกับกระทรวงกลางโหม และกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอยู่ตำแหน่งหมายเลข 3 ใกล้กับประตูเข้างานหมายเลข 1 (ทางโรงแรมพิมานอินน์)  
- ขนาดพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีขนาดหน้ากว้าง 25 เมตร และลึก 35 เมตร
- มีนิทรรศการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ข่วงหลวงพญามังราย-วัดฝั่งหมิ่น