ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มสปิริต (Spirit) เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

               นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา และนางสาวแสงทิพย์ ไชยมงคล เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มสปิริต (Spirit) เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings

                ตามที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้แจ้งประกาศคู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอความอนุเคราะห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและลงทะเบียนการอนุมัติจัดกิจกรรมกีฬาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด/อำเภอ ในแพลตฟอร์ม (Spirit) รวมทั้ง ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแพลตฟอร์มสปิริต (Spirit) และอนุญาตการใช้ตราสปิริต (Spirit) ในการจัดกิจกรรมกีฬาทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มสปิริต (Spirit) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มสปิริต (Spirit) มากยิ่งขึ้น