ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานเเห่งชาติลำน้ำกก ครั้งที่1/2565


วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

             นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานเเห่งชาติลำน้ำกก ครั้งที่1/2565 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) โดยนายรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานที่ประชุมในที่ประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและผู้แทนภาคประชาชน รวมทั้งหัวหน้าหน่วยและหัวหน้าสถานนีที่เกี่ยงข้องกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) ซึ่งมีสาระสำคัญ ได้แก่ การแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงการให้หัวหน้าหน่วยแต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่ในการจัดการไฟป่า การเปิดพื้นที่อุทยานแก่นักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ประเด็นความคืบหน้าการขับเคลื่อนพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่อยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนในพื้นที่ โดยจะไม่พิจารณาพื้นที่ซึ่งประชาชนที่เข้าทำกินก่อนปี 2545 เข้ามาในเขตอุทยานฯ (เตรียมการ) แต่พื้นที่อื่นๆ จะอยู่ในเงื่อนไขของป่าชุมชน หรือป่าใช้สอย ประเด็นการรณรงค์การไม่เผาในที่เปิดโล่งเด็ดขาดตามนโยบาย นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทางหน่วยได้มีกำหนดในการชิงเผาเพื่อบริหารเชื้อเพลงของแต่ละพื้นที่และจะไม่แสดงผลจุด Hotspot ในแผนที่ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda และประเด็นการพิจารณาให้กกท.จัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ในพื้นที่อุทยานฯ ช่วงเดือนกันยายน 2565 ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ที่ประชุมจะข้อมูลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาและดำเนินการต่อไป