ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2565 เปิดดู 1223 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมพิธีเปิดงานสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 760 ปี เมืองเชียงราย


วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.

          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 760 ปี เมืองเชียงราย จัดขึ้นโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพญามังรายหลวงปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา และเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 - 26  มกราคม 2565 ณ บริเวณวัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพญามังรายหลวง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ดนตรีพื้นบ้านล้านนา การสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว