ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้ประโยชน์จากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว (Tourism I/O Table)


วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

        นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้ประโยชน์จากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว (Tourism I/O Table) ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา มีกำหนดการจัดระหว่าง 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 

        ในการประชุมวันนี้ มีนายอารัญ  บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานที่ประชุมมอบนโยบายด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา แก่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 17 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร นครสวรรค์ ตาก พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี สุโขทัย และน่าน โดยนายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนในการนำเสนอภาพรวมของ 17 จังหวัด ภาคเหนือ ในหัวข้อศักยภาพการท่องเที่ยวของภาคเหนือ ทั้งนี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 17 จังหวัด ภาคเหนือ ได้ร่วมกันหารือในประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาภายในจังหวัด และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 3 เขต ได้แก่ 1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปางและลำพูน ) 2. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร และพิษณุโลก) และ ๓. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิต (พะเยา น่าน แพร่ และอุตรดิตถ์)