ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2565 เปิดดู 1240 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์และชี้แจงงานฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนา ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์และชี้แจงงานฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนา ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์
 
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานประชาสัมพันธ์และชี้แจงงานฝึกอบรมหลักสูตรกลาง เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Youtube DGA Thailand จัดโดย  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล(TDGA) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฯ โดยในระยะแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร และได้ร่วมกับเครือข่าย สถาบันการศึกษภาครัฐและเอกชน จำนวน 36 แห่ง รวมทั้งสิ้น 138 โครงการ
               โดยงานประชาสัมพันธ์และชี้แจงงานฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ ได้มีการกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งเสวนาในหัวข้อ ความเป็นมาของโครงการและความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรกลาง เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2565 และการแนะนำเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ทั้งในประเด็นระบบประเมินตนเองทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และระบบ DG Course Match สำหรับการสืบค้น และให้ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วย