ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการการพัฒนาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ" โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการการพัฒนาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ" โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 15.00น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมรับฟังแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการการพัฒนาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ"
โดย อาจารย์ปวีณา ลี้ตระกูล จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการบรรยายเบื้องต้นและขอรับฟังข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ "โครงการการพัฒนาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกิจกรรมฯนี้แบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อยได้แก่
1.กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและบริบทท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ
2.การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความต้องการ และปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ (วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม)
3.การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญ Flagship Project (25 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม)
4.การดำเนินการวิเคราห์ข้อเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญ Flagship Project ให้สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย