ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 7/2565


 

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 7/2565

          วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

          1.โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย : โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus มี Package สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามมาตรการ Test & Go เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 (5th Day) มีโรงพยาบาลคู่ปฎิบัติการ คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ฯ โดย ณ ปัจจุบันโรงแรมมีสถิติการเดินทางเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 2-4 คน/วัน ซึ่งสถิติการเข้าจองห้องพักส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยหลังจากที่รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่โดยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาโดยโครงการ Test&Go ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตรวจโควิดโดยวิธี Self-ATK แล้วรายงานผลผ่านทาง application “หมอชนะ” นั้นทำให้มีนักท่องเที่ยวยกเลิก Package 5th Day ที่จองล่วงหน้าไว้กับทางโรงแรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โรงแรมยังคงดำเนินการปฎิบัติตามมาตรฐานสถานบริการโรงแรม/ที่พักตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานโรงแรม และสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภัยจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดเชียงราย

*หมายเหตุ : ยังไม่พบปัญหา/ข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวในการเข้าพัก

  1. โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท เชียงราย : โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus มี Package สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามมาตรการ Test & Go เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 (5th Day) มีโรงพยาบาลคู่ปฎิบัติการ คือ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ปัจจุบัน สถิติการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด ยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งนี้โรงแรมได้ดำเนินการปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับสถานบริการโรงแรม/ที่พัก อย่างเคร่งครัด

*หมายเหตุ : ยังไม่พบปัญหา/ข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวในการเข้าพัก

  1. วัดร่องเสือเต้น : สถานที่ท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน SHA โดยได้มีการดำเนินการและปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัดได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตนเพื่อกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในระหว่างการเยี่ยมชมวัด ให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อจะได้ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย