ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการและเข้าทดสอบการใช้งานระบบการรายงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Web Application


 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและเข้าทดสอบการใช้งานระบบการรายงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Web Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บสถิติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเพื่อควาทสะดวก ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน การใช้ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานในรูปแบบฐานข้อมูล ให้สามารถนำไปประมวลผลได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยมีนายอนุกูล จันทร์จรัส ผู้อำนวยการกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นประธานในการประชุม