ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 /2565 และร่วมรับชมการแถลงข่าว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 /2565 และร่วมรับชมการแถลงข่าว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565  
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 /2565 และร่วมรับชมการแถลงข่าว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานดังกล่าว พร้อมด้วย นายแพทย์ วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               โดยภายในงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงสถานการณ์สถิติข้อมูลผู้ติดเชื้อในระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2565 ภาพรวมพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน RT-PCR ยอดสะสมทั้งหมด 3,419 ราย รักษาหายแล้วทั้งหมด 3,201 ราย ที่กำลังรักษาตัวทั้งหมด 347 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่าย / ATK ยอดสะสมทั้งหมด 97,643 ราย รักษาแล้วทั้งหมด 79,616 ราย ที่กำลังรักษาตัวทั้งหมด 18,160 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งมีอาการไม่รุนแรง 98 เปอร์เซ็น ไม่พบอาการรุนแรงแต่อย่างใด จังหวัดเชียงรายพบผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อมากที่สุดคือ อำเภอเมืองเชียงราย รองลงมาคือ อำเภอแม่สาย และแม่จัน ส่วนผู้ป่วยต่างประเทศพบ ทั้งหมด 44 ราย ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงต้องเน้นย้ำ รักษามาตราการ VUCA เหมือนเดิม ทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 – 3 ก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแต่กลุ่ม 608 เท่านั้น แต่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนทุกคนในจังหวัดเชียงราย ส่วนคนที่มาจากต่างจังหวัด ควรสังเกตอาการตนเอง 7 วัน ตามมาตราการ งดสังสรรค์ การรวมกลุ่ม ก่อนกลับบ้านควรตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ส่วนสถานบันเทิง ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ ยังคงต้องรักษามาตราการต่อไป ในส่วนด้านของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่าผู้ป่วยสีแดง ( ผู้ป่วยอาการรุนแรง) มีทั้งหมด 26 ราย ผู้ป่วยสีเหลือง (ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว ) มีทั้งหมด 30 กว่าราย ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลมั่นใจว่า สามารถรองรับผู้ป่วยดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ แต่ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน สื่อมวลชน ประชาชน ทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือในการรักษามาตราการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายให้มากกว่านี้ และขอความร่วมมือให้ไปรับวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม เพราะการฉีดวัคซีนเพียงสองเข็มไม่สามารถลดอาการรุนแรงของเชื้อได้จึงต้องไปรับวัคซีนเข็มสามเพื่อกระตุ้นภูมิ