ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 13 เมษายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 9/2565


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09.-30 – 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

          1.โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท : โรงแรมมีมาตรฐาน SHA รองรับ โดยเฉลี่ยโรงแรมอัตราการจองห้องพัก 8-9 ห้อง/วัน ระยะเวลาเข้าพัก 1-2 วัน ผู้เข้าพักร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว จึงส่งผลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โรงแรมมีอัตราการจองห้องพักค่อนข้างน้อย โดยในวันนี้ 13/04/65 มีจำนวนผู้เข้าพักซึ่งเป็นกรุ๊ปทัวร์ของบริษัท Tropical เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดพักทั้งสิ้น 13 ห้อง ระยะเวลาพัก 1 คืน สำหรับมาตรการการคัดกรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าพัก ทางโรงแรมได้ดำเนินการตามมาตรการสถานบริการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการตรวจสอบผลการฉีดวัคซีนก่อนการเข้าพักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

          * เจ้าหน้าที่ TAC ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานบริการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักโรงแรม

  1. พิพิธภัณฑ์บ้านดำ : มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณ 150 – 200 คน/วัน ยังถือว่าค่อนข้างเงียบเหงาหากเปรียบเทียบในช่วงเทศกาลในสถานการณ์ปกติ โดยระยะนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมส่วนใหญ่ร้อยละ 80% เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ยังคงมาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนการเข้าเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรักษามาตรการ D-M-H-T-T-A ในระหว่างการเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด

          *เจ้าหน้าที่ TAC ได้มอบแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

  1. เชียงราย เลคฮิลล์ รีสอร์ต : โรงแรมยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน SHA แต่มีมาตรการการคัดกรองผู้เข้าพักตามมาตรการสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที 12-17 เมษายน 65 มีอัตราการจองห้องพักประมาณ 40% จากจำนวนห้องพักทั้งหมด ซึ่งผู้เข้าพักร้อยละ 90% เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย

          *เจ้าหน้าที่ TAC ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงแรมได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของที่พัก และได้มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

          4.โรงแรมภูฟ้าวารี : โรงแรมได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ในระดับ SHA EXTRA PLUS มียอดจองห้องพักประมาณร้อยละ 20 จากจำนวนห้องพักทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และสำหรับมาตรการการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาตามมาตรการ Test and go ณ ปัจจุบันทางโรงแรมได้มีการดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีการตรวจหาเชื้อไวรัสฯ ครั้งที่ 2 ใน Day 5th  ตามมาตรการฯ

          *เจ้าหน้าที่ TAC ได้มอบแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการ

ท่องเที่ยว

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย