ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 10/2565


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

  1. วัดร่องเสือเต้น : สถานการณ์โดยทั่วไปในช่วงวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 70% และชาวต่างชาติที่เดินทางมาแบบกรุ๊ปทัวร์ 30% โดยทางวัดได้ก่อกองทราย เพื่อให้ประชาชน ได้ขนทรายเข้าวัดตามประเพณี ซึ่งทางวัดยังคงมาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนการเข้าเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรักษามาตรการ D-M-H-T-T-A ในระหว่างการเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด
  2. โกลเด้นวิลล์วิลล่า : เปิดให้บริการเป็นห้องพักรายเดือน
  3. ม่อนฟ้าใสโฮม รีสอร์ท : โรงแรมได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ในระดับ SHA PLUS โดยโรงแรมมีห้องพักให้บริการ จำนวน 19 ห้อง และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มียอดจองห้องพักประมาณร้อยละ 20 จากจำนวนห้องพักทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแบบครอบครัว และทางโรงแรม ยังให้สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็ก เข้าพักได้ ทั้งนี้โรงแรมได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานบริการโรงแรม/ที่พัก ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  4. เชียงราย ขัวแคร่ รีสอร์ท : ทางรีสอร์ท ได้มีการดำเนินการมาตรฐานที่พักตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไรวัส Covid-19 มีห้องพักให้บริการทั้งหมด จำนวน 10 ห้อง มียอดจองห้องพักประมาณร้อยละ 20 จากจำนวนห้องพักทั้งหมด ผู้ที่เข้าพักส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และเป็นผู้พักที่เข้ามาพักเป็นประจำ

          * โรงแรมยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย