ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 11/2565


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร : สถานการณ์โดยทั่วไปในช่วงวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมมากกว่าปกติ เฉลี่ยประมาณวันละ 15-20 คน ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 95 % และเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพียง 5% แต่ยังถือว่าค่อนข้างเงียบหากเปรียบเทียบในช่วงเทศกาลในสถาณการณ์ปกติ โดยระยะนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตรมีช้างให้บริการทั้งหมด 19 เชือก โดยอัตราค่าบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการให้บริการกิจกรรมนั่งช้างชมหมู่บ้าน ราคา 30 นาที ราคา 300 บาทต่อเชือก สำหรับนักท่องเที่ยว 2 ท่าน และราคา  1 ชั่วโมง ราคา 500 บาทต่อเชือกสำหรับ 2 ท่าน และมีผลไม้ตามฤดูกาลให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวในการป้อนให้ช้างภายในบริเวณปางช้างอัตราค่าบริการ 20 บาทต่อ 1ถุง ทั้งนี้ภายในบริเวณปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร มีการจัดตั้งป้ายเบอร์โทรฉุกเฉินที่ชัดเจนบริเวณด้านหน้า และมีการจัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและวัดอุณภูมิไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

           * เจ้าหน้าที่ TAC ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานบริการและความปลอดภัยสำหรับการให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการให้บริการ

  1. น้ำพุร้อนผาเสริฐ จ.เชียงราย : สถานการณ์โดยทั่วไปในช่วงวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 60 คนต่อวัน ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 80 % และเป็นนักท่องเที่ยวชาวชาติ 20% สัญชาติที่มาใช้บริการมากที่สุดเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส อัตราค่าบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับผู้ใหญ่ 30 บาท และเด็ก 10 บาท สำหรับการชำระเงินค่าบริการทางน้ำพุร้อนจะชำระเป็นเงินสดเท่านั้น และจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้บริการทุกครั้ง ภายในบริเวณน้ำพุร้อนผาเสริฐ มีการแสงแผ่นป้ายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตนตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยยืดหลัก D-M-H-T-T รวมทั้งมีการจัดตั้งป้ายเบอร์โทรฉุกเฉินที่ชัดเจนบริเวณด้านหน้า และมีการจัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและวัดอุณภูมิไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

           *เจ้าหน้าที่ TAC ได้มอบเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  รวมทั้งประชาสัมพันธ์การรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานบริการ

  1. HUG KOK HOMESTAY : ปิดให้บริการ

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย