ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ


 

 

 

 

 

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย   
          ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงมติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เห็นขอบปรับระดับพื้นที่ของโรคโควิด-19 เป็นพื้นที่สีเหลือง (เฝ้าระวังสูง) จำนวน 65 จังหวัด (รวมจังหวัดเชียงราย) และพื้นที่สีฟ้า (นำร่องด้านการท่องเที่ยว) 12 จังหวัด ไม่มีพื้นที่ควบคุม สีแดงเข้ม พื้นที่สีแดง และสีส้ม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป นำมาซึ่งการผ่อนคลายมาตรการในหลายๆ เรื่อง เช่น การคลายเงื่อนไขเข้าประเทศ ยกเลิกระบบ Test and Go การปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อ ให้ยกเลิกการตรวจ RT-PCR เมื่อมาถึง สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นการแนะนำให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองแทน และการปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่มีลักษณะเดียวกัน และสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
          จังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน SHAจังหวัดเชียงราย จำนวน 485 แห่ง รอตรวจประเมิน 107 แห่ง
ในด้านของความพร้อมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายในการรองรับการเปิดประเทศ มีมาตรการดังนี้
          1) Hotline เพื่อให้บริการผู้โดยสาร ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลา 06.00 - 22.00 น. หมายเลข 053-798-000 (เดาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) และช่วงเวลา 22.00 -06.00 น. หมายเลข 062-594-7485 (หัวหน้าพนักงานเวร ทชร.)
          2) จัดเตรียมมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร,มาตรการรักษาระยะห่าง, สิ่งอำนวยความสะดวก, เส้นทางและกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ และเส้นทางขาออกระหว่างประเทศ, ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และเส้นทางขาออกภายในประเทศ
          ในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายต่อไป เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายหลังผ่อนคลายมาตรการ 1 พฤษภาคม 2565 และช่วง low season จังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ต่อไป