ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมสอบถามและตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการที่พบพฤติกรรมต้องสงสัยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จังหวัดเชียงราย


 

 

 

 

 

         วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 10.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย) และนางสาวกิจการ ท่าโพธิ์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือและร่วมตรวจสอบผู้ประกอบการที่พบพฤติกรรมต้องสงสัยในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย  ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเชียงราย ได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง ให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยด้านธุรกรรม Fraud Pattern ตามรายงานข้อมูลธนาคารกรุงไทย อาทิ การปั๊มคูปองและใช้คูปองหมดเต็มวงเงิน หรือใช้หมดในคราวเดียว นั้น
         ผลการประชุมหารือในกรณีข้างต้นฯ ที่ประชุมได้มีมติว่า เพื่อให้การตรวจสอบและเฝ้าระวังเหตุทุจริตในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ที่ประชุมมีมติในเบื้องต้น โดยจะดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตผู้ประกอบการเพื่อขอเข้าตรวจสอบ และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยคณะฯ จะลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยข้างต้น ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 และดำเนินการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ ททท.ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป