ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเครือข่ายสินค้าสินค้าชุมชน ในกลุ่มสินค้าชาและกาแฟ


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเครือข่ายสินค้าสินค้าชุมชน ในกลุ่มสินค้าชาและกาแฟ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเครือข่ายสินค้าสินค้าชุมชน ในกลุ่มสินค้าชาและกาแฟ ภายใต้โครงการบูรณาการ การค้าการลงทุน  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นคณะดำเนินการประชุมฯ