ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงราย ร่วมกับ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย “ชม แชร์ เชียร์” ปี 3


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงราย ร่วมกับ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย “ชม แชร์ เชียร์” ปี 3 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานฯ

           ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และ องค์กรเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “3 ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย “ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจ ส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานความสำเร็จของ องค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที 

       ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ผลสําเร็จจากการขับเคลื่อนจังหวัด คุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งปี 2553 ทำให้จังหวัดเชียงราย ได้รับการ ประกาศยกย่องจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นจังหวัดที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมโดดเด่น ประจำปี 2564 เป็น 1 ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศหากทุกหน่วยงานได้นำเอาประสบการณ์ความรู้ ความสำเร็จขององค์กร ชุมชนเหล่านี้ไปขยายผล ให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ จังหวัดเชียงรายจะเป็นเมืองที่ ปลอดภัยน่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความสันติสุขสืบต่อไปถึงลูกหลาน

      ทั้งนี้ภายในงานแสดงนิทรรศการการส่งเสริมคุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” มีให้เยี่ยมชมกว่า 50 บูธ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ สามารถชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ แฟนเพจ “ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand” หรือ https://www.facebook.com/MoralCenter ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป