ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1245 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley และศึกษาดูงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อการแพทย์ภายใต้มาตรฐาน GMP, FDA


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley และศึกษาดูงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อการแพทย์ภายใต้มาตรฐาน GMP, FDA ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการประชุมฯ

            ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูป เกษตรและอาหารของไทย ไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์นอร์ทเทิร์น ไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ (Northern Thailand Food Valley : NTFV) และศูนย์กลางของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นแห่งแรกในภาคเหนือที่ได้รับเลือกเป็นเครือข่าย Research and Innovation Network Support ภายใต้ชื่อ RAINS for Thailand Food Valley : Chiang Rai Food Valley มีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชา กาแฟ สมุนไพร สินค้า GI และสินค้าเกษตรทางเลือก (โกโก้, กัญชา, เครื่องดื่มอัดแก๊สจากใบกัญชา) อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง การผลิตสินค้าเกษตรและนวัตกรรมอาหารบนพื้นฐานของเอกลักษณ์ประจำถิ่น สู่การเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยของล้านนา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีโครงการวิจัยสายพันธุ์กัญชาในการสกัดสารแคนนาบินอยด์ เพื่อใช้ในการแพทย์ผลิตยา (น้ำมันกัญชา) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งโครงการนี้ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นศูนย์วิจัยและศูนย์การเรียนรู้สายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสม และโครงการ ฯ ได้เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีงานทำในโครงการ ฯ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ธุรการ บัญชี นักปลูก ช่างประจำโครงการ นักแปล นักล่าม นักวิจัย เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ป รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยยังเปิด GTG Café @CRRU จำหน่ายเครื่องดื่ม เบเกอรี่ อาหารว่าง ที่มีพืชกัญชาเป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา