ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเตรียมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ดำเนินการจัดประชุมเตรียมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ

          โดยที่ประชุมมีการปรึกษาหาหรือการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดลำพูน