ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1198 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวรัตติยา ปุละเปา นักวิชาการเงินและบัญช เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม