ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)


วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดและประจำอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์ โดยมีนายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมฯ

          ด้วยกรมพลศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) โดยจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกำลังกายและการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ของเด็ก เยาวชน และประชาชน และมีการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษาทั่วประเทศแล้วนั้น