ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 03 กรกฎาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 ผ่านระบบออนไลน์ MSteams


วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
      นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 ผ่านระบบออนไลน์ MSteams