ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ
               ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการให้บริการประชาชน การให้บริการนักท่องเที่ยว การประยุกต์นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบอาชีพ การต่อยอดการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการศึกษาหรือนำมาพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชน การนำมาส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบูรณาการทำงานระหว่างกันเพื่อขับเคลื่อนและสร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน