ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 กรกฎาคม 2565 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 16/2565


 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 

  1. วัดร่องเสือเต้น : สถานการณ์โดยทั่วไป มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมอย่างคึกคักเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ชาวต่างชาติมีทั้งที่เดินทางมากับคณะทัวร์และเดินทางมาด้วยตนเอง โดยทางวัดยังคงมาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนการเข้าเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรักษามาตรการ D-M-H-T-T-A ในระหว่างการเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด
  1. โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย : โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus ปัจจุบันโรงแรมมีสถิติการเดินทางเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 2-4 คน/วัน ซึ่งสถิติการเข้าจองห้องพักส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้โรงแรมยังคงดำเนินการปฎิบัติตามมาตรฐานสถานบริการโรงแรม/ที่พักตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานโรงแรม และสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภัยจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดเชียงราย

 

  1. โรงแรมคำธนา : โรงแรมได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ในระดับ SHA Extra PLUS มีห้องพักให้บริการ จำนวน 70 ห้อง สถานการณ์ปัจจุบัน ยังมียอดจองห้องพักเข้ามาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 2-3 ห้อง ทั้งนี้โรงแรมได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานบริการโรงแรม/ที่พัก ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  1. แป้นเกล็ดวิลล่า : โรงแรมได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ในระดับ SHA Extra PLUS สถานการณ์ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณร้อยละ 70 และชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้โรงแรมได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานบริการโรงแรม/ที่พัก ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และประชาสัมพันธ์รณรงค์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 แก่ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ