ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจข้อมูลสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.

            นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจข้อมูลสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Webinar) ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย