เปิดเว็บพนัน ออนไลน์ สล็อตออนไลน์ เว็บ fafabets

ประมวลภาพกิจกรรม

art_trackรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย

ผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 74 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 74 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 74 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย

art_trackขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

"หมอชนะ" คือ หมอชนะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

art_trackระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานในพื้นที่สาธารณะของประชาชน www.ไทยชนะ.com

ไทยชนะ เป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานในพื้นที่สาธารณะของประชาชนเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการระบาดทั่วในประเทศไทยของโควิด-19 โดยมีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

art_trackศบค. ประกาศ ปรับโซนพื้นที่เขตควบคุมใหม่ “สีแดง” จาก 28 จังหวัด เหลือ 5 จังหวัด “แดงเข้ม” เหลือ “สมุทรสาคร”

วันที่ 29 มกราคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ปรับรายชื่อจังหวัด แบ่งเขตตามระดับพื้นที่ควบคุมใหม่ ดังนี้ 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) จาก 5 จังหวัดเหลือ 1 จังหวัด คือ สมุทรสาคร

art_trackพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sport City)

ฯพณฯ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sport City) ให้แก่จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนของจังหวัดเชียงรายรับมอบ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชียงราย นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายผจญ ใจกล้า เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย โดยที่จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport tourism) เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน การพัฒนากีฬาเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาคุณภาพประชากรทั้งในด้านสุขภาพพลานามัยและด้านจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเอื้ออำนวย ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชียงรายมีสนามกีฬา ได้หลายรูปแบบเช่นกีฬาเพื่อมวลชน ประชากรมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสร้างนักกีฬาไปสู่นักกีฬาระดับชาติ กีฬาเพื่อการอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืนและเป็นการกระจายรายได้สู่จังหวัดเชียงราย มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายปีละ 3,600,000 คน มีรายได้เข้าจังหวัดเชียงราย 28,000 ล้านบาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

art_trackกิจกรรมเดิน- วิ่ง เพื่อการกุศล Run to Give Chiang Rai 2019

วันที่ 22 กันยายน 62 เวลา 05.30 น นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน- วิ่ง เพื่อการกุศล Run to Give Chiang Rai 2019 ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมประชาชนมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

art_trackกิจกรรมวิ่ง บางกอกแอร์เวย์ส เชียงราย ฮาล์ฟ มาราธอน 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 05.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง บางกอกแอร์เวย์ส เชียงราย ฮาล์ฟ มาราธอน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว มีกิจกรรมวิ่ง 5 km 10 km 21 km ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3000 กว่าคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงสนใจและร่วมออกกำลังกายกันมากขึ้น

art_track กิจกรรม “เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ณ เชียงของ สองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทยลาว Chiang Khong run for friendship 2019”

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ณ เชียงของ สองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทยลาว Chiang Khong run for friendship 2019” และนายเสริฐ ไชยยานันตา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีท่านรองเจ้าแขวงบ่อแก้ว เจ้าเมืองห้วยทราย พร้อมคณะจากสปป.ลาว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ จ. เชียงราย มีนักวิ่งทั้งชาวไทย และต่างชาติ ร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,700 คน

art_trackร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - ลาว, ไทย - พม่า จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - ลาว, ไทย - พม่า จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_track ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 8/2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยมีนายวีรศักดิ์ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเป็นประธานในการประชุม

art_trackเข้าร่วมโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด” ในวันธรรมเสวนะ (วันพระ)

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการ “สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด” ในวันธรรมเสวนะ (วันพระ) โดยมีนายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธาน ณ วัดป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ มีศีล มีสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท์ มีสามัคคี และมีสันติสุข โดยส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา สามารถน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้เป็นสถาบันหลักของชาติคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป

art_track ร่วมการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่ม E3

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่ม E3 ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ด้วยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและฐานราก ให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย โดยมีเป้าหมายปลายทาง คือ 1) การลดความเหลื่อมล้ำ 2) การสร้างศักยภาพการแข่งขัน และ 3) การสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์

art_trackกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ “Sport For All 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดยนางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ ได้ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ “Sport For All 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_track เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบติดตามและประเมนผล โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบติดตามและประเมนผล โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องอบรมที่ 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน สามารถตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล การดำเนินงานมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และทราบผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

art_trackร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล"

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล" ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล นนทบุรี เพื่อรับทราบทฺศทางและแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีนโยบายการพัฒนามุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล รองรับการเป็งเมืองอัจฉริยะที่จะมีนโยบายลงสู่ภูมิภาคต่อไป

art_trackจัดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน กิจกรรม : การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดยนางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ จัดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน กิจกรรม : การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาพให้เป็นผู้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 3.เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยการเต้นแอโรบิก มีนักเรียนพร้อมคณะครูเข้าร่วมออกกำลังกาย จำนวน 300 คน

art_trackเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 2 เชียงราย และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ ครั้งที่ 2/2562

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 2 เชียงราย และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ นอกจากนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานได้รับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สูงในเขตพื้นที่กลุ่ม 2 จังหวัดเชียงราย และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ มากขึ้น

art_trackร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือขั้นตอนในการดำเนินงานการจัดโครงการเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งนี้เพื่อน้อง” (Running For The Blind) ครั้งที่ 1

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือขั้นตอนในการดำเนินงานการจัดโครงการเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งนี้เพื่อน้อง” (Running For The Blind) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสามแผ่นดิน สำนักงานมูลนิธิฯ สาขาจังหวัดเชียงราย โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย

art_trackเข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดยนางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณโรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยาคม บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อให้บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วัดค่า BMI และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬา

art_trackร่วมการประชุมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช้อป ใช้" และสนับสนุนการใช้ระบบการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช้อป ใช้" และสนับสนุนการใช้ระบบการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย โดยกรมบัญชีกลาง ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมconference เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 น. โดยในที่ประชุมได้นำเสนอภาพรวมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” โดยกำหนดให้ต้องมีการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 จึงได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการดังกล่าว ทั้งการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมเรื่องการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ

art_trackเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายและหญิงใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร สำหรับรอบชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงราย กำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม "สืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก”

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม "สืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก” ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย โดยเป็นการประชุมเพื่อจัดเตรียมการจัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก : พัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบน 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานศิลป์ล้านนา มรดกวัฒนธรรม สาธิต เผยแพร่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดการประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปะ และผลิตภัณฑ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มล้านนาตะวันออก ให้รับรู้และแพร่หลายในประเทศและต่างประเทศ

art_trackพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเทรลม่วนใจ๋ ชิมชา-กาแฟ Chiang Rai Tea-Coffee Trail Run 2019

เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเทรลม่วนใจ๋ ชิมชา-กาแฟ Chiang Rai Tea-Coffee Trail Run 2019 ณ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เส้นทางวิ่งขึ้นดอยเขาควาย ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล Green Season และสร้างการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมเดือนแห่งชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย และส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งเพื่อเข้าหาธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในมิติใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

art_trackพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ไทลื้อจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบน 2

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ไทลื้อจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอนบน 2 จัดที่ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญาเม็งราย ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชาติพันธุ์เดียวกัน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารายได้ เนื่องจากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์แห่งใหม่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ซึ่งชาติพันธุ์ไทลื้อมีความเป็นอัตลักษณ์ทางด้าน การแต่งกาย อาหาร วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้เป็นสิ่งดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดกิจกรรมนี้จึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเกิดการอนุรักษ์ หวงแหน รักษา สืบทอดและ คงไว้ซึ่งชาติพันธ์อีกด้วย ภายในงานมีการประกวดการแต่งกายแบบชาติพันธ์ไทลื้อ การแสดงของชาติพันธุ์ไทลื้อ ขบวนแห่ชาติพันธุ์ไทลื้อ 10 ขบวน การจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็นมา ของเครื่องแต่งกาย อาหารและความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ไทลื้ออีกด้วย

art_trackร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด และอนุกรรมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด และอนุกรรมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบและพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด และอนุกรรมการควบคุมขอทานจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จัดประชุมโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขอขยายพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองไปยังพื้นที่ใหม่ การขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการฯ และแนวทางปฏิบัติงานในขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ผลการดำเนินงานรณรงค์ปลูกป่า (แม่จันหลวง) ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย การประชุมจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

art_trackร่วมประชุมติดตามผลดำเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ประจำจังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมติดตามผลดำเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม อนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย อ.เมืองเชียงราย

art_track ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวศรินญา วิชัยปะ เจ้าหน้าที่สถิติ ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย โดยมีนายนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการเปิดงาน ณ ห้องเฮือนคำแดง สวนอาหารเอกโอชา อ.เมืองเชียงราย จัดโครงการโดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2562

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2562 โดยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการจำนวน 63 รายและอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 โครงการ

art_trackร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนป่ากิ่วทัพยั้ง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ได้รับมอบหมายจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนป่ากิ่วทัพยั้ง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย) เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมอนุรักษ์เชิงนิเวศ ตามวิถีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(หมอพื้นบ้าน ผญ๋าพื้นเมือง)หมอนวดแผนไทย สมุนไพร คลินิคป่าไม้ คลินิคครูกล้าไม้ กิจกรรมแจกกล้าไม้ สาธิตรุกขกรการดูแลรักษาต้นไม้ การแสดงของเด็กเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ และจากบ้านกิ่วพร้าว นำโดยท่านพระครูสมหมาย เจ้าอาวาสวัดกิ่วพร้าวเป็นต้น มีหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประเภทรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เป้าหมายเพื่อสร้างป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตลอดจนเป็นที่ออกกำลังกาย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้

art_trackประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ แนวทางปฏิบัติงานในขอบเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยปลากั้ง รวมถึงผลการดำเนินงานรณรงค์ปลูกป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกุลนภัสสร์ นิจจา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมออกบูธกิจกรรมของโครงการ "ยุวธรรม ดิจิทัล 4.0 G" ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายร่วมออกบูธกิจกรรมของโครงการ "ยุวธรรม ดิจิทัล 4.0 G" ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยในช่วงเช้าจะมีนักเรียนทำกิจกรรมตามบูธ มีการบรรยายจากวิทยากรมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาดอยตุง) และช่วงบ่ายมีการบรรยายธรรมจากพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)

art_trackเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวศรินญา วิชัยปะ เจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และรวบรวมประเด็นข้อหารือของฝ่ายไทย นำไปหารือกับฝ่ายเมียนมา ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย - เมียนมา ครั้งที่ 96

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และรวบรวมประเด็นข้อหารือของฝ่ายไทย นำไปหารือกับฝ่ายเมียนมา ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย - เมียนมา ครั้งที่ 96 ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

art_track เข้าร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล 5 ภูมิภาค 5 จังหวัด "TOSHIBA RUN ฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเขียงราย ร่วมต้อนรับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด พร้อมกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce) ในโอกาสเข้าหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล 5 ภูมิภาค 5 จังหวัด "TOSHIBA RUN ฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 "ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนขนาด" ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

art_trackเข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากท่านอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

art_trackประชุมเตรียมความพร้อมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ต.แม่เจดีย์ อ.เมืองเชียงราย หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย และบ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร) ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย

art_trackเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตเพื่อสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมืองเชียงราย

art_track เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย

art_trackร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดภูโคลน-น้ำแร่ บ่อน้ำพุร้อนสามสี

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดภูโคลน-น้ำแร่ บ่อน้ำพุร้อนสามสี โดยมีท่านภาษเดช หงส์ลดารมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดป้าย “ภูโคลน-น้ำแร่” ร่วมกับคณะสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการ จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย น้ำแร่และโคลนที่บ่อน้ำร้อนมีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายและสุขภาพ ชุมชนจึงได้พัฒนาขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอแม่สรวย อีกทั้งชุมชนยังมีวิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์คือ เป็นวิถีวัฒนธรรมไทยเงี้ยว สืบเชื้อสายมาจากเชียงตุงและสิบสองปันนา และยังมีแห่งโบราณคดีดอยเวียง-ดอยวง ที่เป็นแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่อายุประมาณ 3,000 ปี อยู่ในพื้นที่อีกด้วย ณ บ้านโป่งหมู่ที่ 6 หมู่ 10 และ หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมกับ อบต.ป่าแดด

art_track เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมการชี้แจงงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมการชี้แจงงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมืองเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย (อาคาร 2 ชั้น 3)

art_trackเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.)

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาอนุมัติรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาอนุมัติรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

art_trackพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562

จังหวัดเชียงรายเปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาเชียงรายเกมส์ประจำปี 2562 ส่งเสริมสุขภาพ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาให้แน่นแฟ้นและพัฒนาทักษะของร่างกายในเชิงการกีฬาสู่จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1-4 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนทัพนักกีฬา คณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง สำหรับการแข่งขันฯ กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งในวันนี้จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยขบวนพาเหรดจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 6 เขตจังหวัดเชียงรายนำนักกีฬาลงสู่สนาม ก่อนประธานในพิธีจะให้เกียรติมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน กล่าวเปิดการแข่งขันฯ และลั่นฆ้องชัย ตัวแทนนักกีฬาได้ทำการจุดคบเพลิง จากนั้นชมการแสดงแปรวงโยธวาทิตจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ การแสดงคีตะมวยไทยจากโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์ ถือเป็นการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมเอกพลอะคาเดมี่ (ชื่อเดิมหมูป่าอะคาเดมี่) และทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้วย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ 2562 นี้เป็นการแข่งขันกีฬา ของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั้ง 18 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งนอกจากจะเป็นการ ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้มีสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อีกทั้งยังสอดคล้อง กับแนวนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนากีฬาของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะครู อาจารย์นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 18 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

art_trackร่วมกิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศและพิธีการด้านการต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน+6 และ GMS

วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศและพิธีการด้านการต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน+6 และ GMS เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประจำปีงบ พ.ศ. 2562 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackนำเสนอการจัดกิจกรรมวิ่งกิโลรัน 2562 (KILORUN 2019), กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง”, กิจกรรมวิ่งบางกอกแอร์เวย์ส เชียงราย ฮาล์ฟ มาราธอน 2562 และกิจกรรมวิ่งสิงห์ อัลตราเทรล เชียงราย 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าพบนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรมวิ่งกิโลรัน 2562 (KILORUN 2019), กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง”, กิจกรรมวิ่งบางกอกแอร์เวย์ส เชียงราย ฮาล์ฟ มาราธอน 2562 และกิจกรรมวิ่งสิงห์ อัลตราเทรล เชียงราย 2562 และขอคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการจัดกิจกรรม ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บ้านห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บ้านห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้ และบ้านดอยงาม ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้ และบ้านดอยงาม ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเสนอของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเสนอของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสใช้ทักษะ และประสบการณ์ด้านกีฬา รวมถึงให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง อีกทั้งเผยแพร่กิจกรรมทางพลศึกษา และกิจกรรมทางกีฬาให้แพร่หลายอย่างมีมาตรฐาน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาในระดับเขต ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ต่อไป โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกเส้นทางท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกเส้นทางท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

art_trackเข้าร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ชุมชนหน้าด่านบ้านทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงของ และบ้านถ้ำผาตอง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ชุมชนหน้าด่านบ้านทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงบของ และบ้านถ้ำผาตอง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรม Craft Communities ปี 2562 และร่วมลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Fam Trip)

วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา รูปกลม เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรม Craft Communities ปี 2562 และร่วมลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Fam Trip) โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย และชุมชนบ้านศรีดอนชัย และชุมชนบ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

art_trackประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินการโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินการโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมฝ่ายคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประชุมฝ่ายคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

art_trackร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - ลาว, ไทย - พม่า ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - ลาว, ไทย - พม่า ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ 68 รูป 2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 4. พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 5. พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 6. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

art_trackเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวศรินญา วิชัยปะ เจ้าหน้าที่สถิตินักท่องเที่ยว นางสาวรัตติยา ปุละเปา เจ้าหน้าที่พัสดุ และนางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้แก่สาธารณชนได้รับรู้รับทราบอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ณ ร้านอาหารสวนกุหลาบ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ และนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวักภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวักภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

art_trackเข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดยนางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 6 บ้านท่าฮ่อ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อให้บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วัดค่า BMI และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 6 บ้านท่าฮ่อ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

art_trackร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2563 - 2564

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

art_trackร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2562

art_trackเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรายงานปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือหรือแก้ไข เพื่อการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรายงานปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือหรือแก้ไข เพื่อการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโดยบายและแผนและนางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK” ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดยนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย, เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK” ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2562 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 6 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเสนอข้อคิดเห็นตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจการให้บริการเช่าที่พักระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจการให้บริการเช่าที่พักระยะสั้นที่ไม่ใช่โรงแรม ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมให้ข้อมูลการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองคู่แฝดด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมให้ข้อมูลการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองคู่แฝดด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV ณ ห้องประชุมอาเซียน สำนักงานจังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรมแถลงข่าวและรับสมัครวิ่งเทรล Chiang Rai Tea-Coffee Trail Run 2019

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแถลงข่าวและรับสมัครวิ่งเทรล Chiang Rai Tea-Coffee Trail Run 2019 เพื่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ร่วมด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Green Season กิจกรรมวิ่งเทรลม่วนใจ๋ ชิมชา-กาแฟ (Chiang Rai Tea-Coffee Trail Run 2019) หรือ วิ่งเข้าหาธรรมชาติ ในลักษณะภูมิประเทศที่เป็นไร่ชาและกาแฟ ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ ในเส้นทาง สวนสาธารณะหนองปึ๋ง-ดอยเขาควาย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมเดือนแห่งชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย โดยภายในงานมีหลากหลายกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีประสบการณ์การวิ่งชมธรรมชาติ และมีความท้าทายเชิงผจญภัย ที่สำคัญ นักวิ่งยังได้ดื่มด่ำบรรยากาศ พร้อมสัมผัสลิ้มรสชาติหอมกรุ่นของชาและกาแฟสด ๆ จากไร่อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล และสร้างการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ชั้น G เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมฝ่ายพิธีการเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 "นักเรียน นักศึกษาเชียงรายเกมส์"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประชุมฝ่ายพิธีการเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 "นักเรียน นักศึกษาเชียงรายเกมส์" ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด" ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด" ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมประชุมติดตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย w88

art_trackพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวาระครบรอบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ แม่ฟ้าหลวง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานประกอบพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวาระครบรอบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ แม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิ ณ บริเวณอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง หรือ ไร่แม่ฟ้าหลวง บ.ป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ท่ามกลางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึง ชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย และสมาคมไทยรามัญ ซึ่งเป็นตัวแทนชาวไทยรามัญจากอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการในไร่แม่ฟ้าหลวง ที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อ.เมืองเชียงราย โดยการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้ ผู้ร่วมพิธียังได้ร่วมกันบริจาคโลหิต จัดกิจกรรมฟื้นฟูและปรับสภาพป่า ปลูกป่าเสริมพื้นที่เกิดไฟป่า จำนวน 1,874 ไร่ ที่บริเวณบ้านแม่เปิน ม.13 ต.แม่คำ อ.แม่จัน ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อีกด้วย ซึ่งในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย GCLUB

art_trackเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี

art_trackโครงการปลูกไม้ประจำถิ่น “ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด” จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการปลูกไม้ประจำถิ่น “ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด” จังหวัดเชียงราย จำนวน 109 ต้น มีต้นราชพฤกษ์, ต้นพญาเสือโคร่ง, ต้นกาสะลองคำ โดยมีข้าราชการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ, เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับการอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สล็อต

art_trackเข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมสัมมนานานาชาติ Northern Logistics Forum 2019 ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน +6 และ GMS เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมสัมมนานานาชาติ Northern Logistics Forum 2019 ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน +6 และ GMS เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซอคเกอร์ลีก

art_trackประชุมคณะอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย KUBET

art_trackร่วมประชุม Tea & Coffee International Symposium 2019 และประชุมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมชากาแฟในกลุ่มประเทศอาเซียน +6

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุม Tea & Coffee International Symposium 2019 และประชุมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมชากาแฟในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 เพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการวิจัยเกี่ยวกับชาและกาแฟ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกระตุ้นการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับชาและกาแฟ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟอย่างครบวงจร ซึ่งการจัดงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย KU CASINO

art_trackร่วมกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวศาสนสถาน (วัด, โบสถ์, มัสยิด) และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวศาสนสถาน (วัด, โบสถ์, มัสยิด) และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย สูตรบาคาร่า

art_trackกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ “Sport For All 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ “Sport For All 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บาคาร่าออนไลน์

art_track ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร. เป็นประธานการประชุม ซึ่งแจ้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ แต่งกาย การจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ที่ถูกต้องตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย สล็อตออนไลน์ฟรีเครด

art_trackเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน วิ่งมินิมาราธอน เชียงของ สองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว "Pre Marathone 2019 : Chiang Khong Run For Friendship“

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน วิ่งมินิมาราธอน เชียงของ สองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว "Pre Marathone 2019 : Chiang Khong Run For Friendship“ โดยได้รับการบูรณาการจากอำเภอเชียงของ และหน่วยงานในพื้นที่มากมาย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 8 ก.ย. 62 ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 3 ระยะ คือ 5 ก.ม. ราคา 499 บาท / 10 ก.ม. ราคา 599 บาท / 21 ก.ม. ราคา 699 บาท สามารถสมัครออนไลน์ได้ในวันที่ 19 ก.ค 62 จำนวนจำกัด 3,500 คน โดยจะได้รับ เสื้อ BIB เหรียญรางวัล กระเป๋า ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ บาคาร่า

art_trackประชุม Tea & Coffee International Symposium 2019 และประชุมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมชากาแฟในกลุ่มประเทศอาเซียน +6

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประชุม Tea & Coffee International Symposium 2019 และประชุมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมชากาแฟในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 เพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการวิจัยเกี่ยวกับชาและกาแฟ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกระตุ้นการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับชาและกาแฟ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟอย่างครบวงจร ซึ่งการจัดงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สล็อต

art_trackร่วมงานกิจกรรม วันคนอาสาโลก – รำลึกถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมงานกิจกรรม วันคนอาสาโลก – รำลึกถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เพื่อระลึกถึง และขอบคุณในความเสียสละของนักจิตอาสา ในเหตุการณ์ถ้ำหลวง ฟรีเครดิต

art_trackให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ที่มาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงราย

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ที่มาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 1. จุดให้บริการตำรวจท่องเที่ยว วัดร่องขุ่น 2. น้ำพุร้อนโป่งพระบาท 3. น้ำพุร้อนป่าตึง 4. สามเหลี่ยมทองคำ 5.ชุมชนท่าบ้านท่าขัน สล็อตออนไลน์

art_trackประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่พลศึกษา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชับ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย เครดิตฟรี

art_trackร่วมการประชุมวิ่งมาราธอนระดับโลก Global Running Summit 2019

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมวิ่งมาราธอนระดับโลก Global Running Summit 2019 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานวิ่งมาราธอนของเมืองไทยให้เทียบชั้นมาราธอนระดับโลกตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิ่งระดับโลกมาให้ความรู้กับผู้จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน บุคลากรทางการกีฬา รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ ยูเมะพลัส เชียงราย 21.1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อให้ได้การรับรองสหพันธ์กรีฑานานาชาติ เป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่มีมาตรฐานระดับโลก เครดิตฟรี

art_trackกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ “Sport For All 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ “Sport For All 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สล็อตออนไลน์

art_trackร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ฤดูกาล 2018 - 2019 รอบแชมป์เปี้ยนชิพ รุ่นอายุ 13 ปี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ฤดูกาล 2018 - 2019 รอบแชมป์เปี้ยนชิพ รุ่นอายุ 13 ปี โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ผู้จัดการทีม เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน และคณะนักกีฬา 16 ทีม จากทั่วประเทศ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ฟรีเครดิต

art_trackร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวีดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัด ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม สล็อต

art_trackร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา บาคาร่า

art_trackร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สล็อตออนไลน์ฟรีเครด

art_trackร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง และเปิดโครงการ Smart Living (อุตสาหกรรมบริการสุขภาพอัจฉริยะ)

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง และเปิดโครงการ Smart Living (อุตสาหกรรมบริการสุขภาพอัจฉริยะ) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บาคาร่าออนไลน์

art_trackร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 (หอปรัชญารัชกาลที่ 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย สูตรบาคาร่า

art_track ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562เวลา 15.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย KU CASINO

art_trackร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - ลาว, ไทย - พม่า ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย - ลาว, ไทย - พม่า ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย KUBET

art_trackเข้าประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซอคเกอร์ลีก

art_trackกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ “Sport For All 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ “Sport For All 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สล็อต

art_trackร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการจัดงาน Global Running Summit และงาน Chiang Rai 2019 21.1

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการจัดงาน Global Running Summit และงาน Chiang Rai 2019 21.1 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อโปรโมทและสนับสนุนเมืองรอง ในเรื่องการสร้าง Sport Tourism Event เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงกีฬามวลชนตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี

art_trackเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปสู่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแนวคิดอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย อำเภอละ 1 ผลิตภัณฑ์และสะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย GCLUB

art_trackเข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ทั้ง นี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จ. เชียงราย w88

art_trackกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ ,เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย และเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

art_trackร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr. MAENG Kyung – Jae ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าและคณะจังหวัดชุงช็องเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr. MAENG Kyung – Jae ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าและคณะจังหวัดชุงช็องเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับทราบข้อมูลของจังหวัดเชียงราย ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร ในการเสนอทำความร่วมมือเพื่อมิตรภาพระหว่างจังหวัดชุงช็องเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี และจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย (Friendship City หรือเมืองคู่มิตร) ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายให้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพ ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

art_trackเข้าร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนของเกาหลี(ชุงซ็องเหนือ)-ไทย(เชียงราย) ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนของเกาหลี(ชุงซ็องเหนือ)-ไทย(เชียงราย) ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร ระหว่างจังหวัดชุงช็อคเหนือ เกาหลี และ จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านรวมใจ หมู่ที่ 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อให้บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วัดค่า BMI และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬา

art_trackกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2562 เพื่ออนุมัติวงเงินสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรองผู้ว่าราชการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน พร้อมกับนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

art_trackกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ณ โรงแรม แสนโฮเทล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackให้สัมภาษณ์ข้อมูลงานวิจัยแก่คณะอาจารย์ ม.พะเยา " การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและความมั่นคงจากโครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน(ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทร์)ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ข้อมูลงานวิจัยแก่คณะอาจารย์ ม.พะเยา " การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและความมั่นคงจากโครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน(ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทร์)ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ณ โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackให้สัมภาษณ์แก่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์แก่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

art_trackพบปะพูดคุยกับทีมงานผู้จัดงานวิ่งในนาม วิ่งกันไกล มานำเสนอการจัดงานวิ่งเทรล "ปางขอนเทรล"

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พบปะพูดคุยกับทีมงานผู้จัดงานวิ่งในนาม วิ่งกันไกล มานำเสนอการจัดงานวิ่งเทรล "ปางขอนเทรล" เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ผลงานที่ผ่านมา CRRU RUN , MFU RUN , Choui Fong Green RUN

art_trackต้อนรับคณะท่านอาจารย์จากมูลนิธิมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะท่านอาจารย์จากมูลนิธิมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย ในโอกาสประสานงานโครงการ เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อน้องผู้บกพร่องทางการเห็น (Running For The Blind) "วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง"

art_trackประชุมเวทีสรุปบทเรียนการจัดการภัยพิบัติหมอกควัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเวทีสรุปบทเรียนการจัดการภัยพิบัติหมอกควัน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ “Sport For All 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ “Sport For All 4.0” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงรายและประชารัฐ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงรายและประชารัฐ ณ ณ ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่แสงแก้ว อ.แม่สรวย และบ้านดงเจริญ อ.พาน จ. เชียงราย

art_trackเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงรายและประชารัฐ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงรายและประชารัฐ ณ ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และบ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับตัวแทนเขต และระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการสรุปผลประเมินหมู่บ้านและจัดประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของทุกอำเภอ จำนวน 70 หมู่บ้าน

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการสรุปผลประเมินหมู่บ้านและจัดประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของทุกอำเภอ จำนวน 70 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมเตรียมจัดงาน Global Running Summit และ Chiang Rai 2019 21.1

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้อยดอยตอง โรงแรมเดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมเตรียมจัดงาน Global Running Summit และ Chiang Rai 2019 21.1 โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ งาน Global Running Summit และ Chiang Rai 2019 21.1 เป็นกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเมืองรองด้านการท่องเที่ยว ด้วยการสร้าง Sport Tourism Event ให้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบกีฬามวลชน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยว ตลอดทั้งการเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออก มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยทั้งการคมนาคมขนส่ง การดำเนินชีวิต งาน Global Running Summit และ Chiang Rai 2019 21.1 เป็นกิจกรรมทางการกีฬาด้วยความร่วมมือของการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด และจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 62 ในงานนอกจากจะมีการจัดการแข่งขันวิ่งระดับนานาชาติ เป็นการสิ่งมาราธอน 3 ระยะ คือ 21.1 กม. 10 กม. และ 3.5 กม. ในระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 62 ที่วัดร่องขุ่น สวนตุงและโคมนครเชียงราย

art_trackเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงรายและประชารัฐ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงรายและประชารัฐ ณ ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และบ้านห้วยส้าน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม“ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ จัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดีของสังคม และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวขังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม“ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ จัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดีของสังคม และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวขังหวัดเชียงราย ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ในการวางแผนการติดตามการจับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ในการวางแผนการติดตามการจับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

art_trackการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานธรณี : Geopark

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานธรณี : Geopark โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนและการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานธรณี : Geopark โดยใช้กระบวนการ Government Innovation Lab ณ ห้องประชุมวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

art_trackประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย