ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู 1201 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ส่งเสริม กระตุ้น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นการสร้างรายได้สู่จังหวัดอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย