ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 1256 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งานประเพณีผาลาดรอยวัวและสืบชะตาแม่น้ำนางแล เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานประเพณีผาลาดรอยวัวและสืบชะตาแม่น้ำนางแล เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ตลอดถึงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ เหมือนเช่นในทุกปี