การสอบคัดเลือก

 - ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 - เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สอบภาคปฏิบัติ การใช้โปรแกรม MS word,MS excel, MS PowerPoint และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 - เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์  

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  มารายงานตัวกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อสอบคัดเลือก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย หากไม่มาทำการสอบคัดเลือกในวัน และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพ่วง มาในวันดังกล่าวด้วย