สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของจังหวัดเชียงราย  

-สอนเทคนิคการทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนออนไลน์

-สอนเทคนิคการถ่ายภาพสร้างสรรค์และการตกแต่งภาพ

-สอนเทคนิคการสร้าง Content

-สอนเทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว

-Workshop ถ่ายภาพสร้างสรรค์จากแหล่งท่องเที่ยวจริง

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพสร้างสรรค์ จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/Blogger และช่างภาพชื่อดัง/ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว/และทีมคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมออกัส โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท เลขที่ 134/12 หมู่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 30 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวออนไลน์ให้กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีภารกิจและบทบาทอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

มีค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม

สนใจสมัครได้ที่ 0882691305 (มณฑา) หรือ 052 029211 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย