การการแข่งขันกีฬาของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย

ชมการการแข่งขันกีฬาของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายมากกว่า 17 ชาติพันธุ์ ตลอดจนวัฒนธรรมการเล่นกีฬาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ กลิ้งครก ยิงหน้าไม้ ฟอร์มูล่าม้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และลานกิจกรรมสิงห์ปาร์คเชียงราย

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fan page : มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์เชียงราย