ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อปริมาตรสุทธิถังละ 20 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 150 ถัง