ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล จุดไฟตูมกา ยโสธร ประจำปี 2565

 

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล “จุดไฟตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565
       ด้วยจังหวัดยโสธร โดยอำเภอเมืองยโสธรร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดยโสธร ได้กำหนดจัดงานเทศกาล “จุดไฟตูมกา ยโสธร” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่
25 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย คงอยู่อย่างยั่งยืน
และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวชมงาน ก่อให้เกิดรายได้ผ่านการท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยโสธร และประเทศไทย
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045 - 756710