เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของโครงการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบิน-ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของโครงการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบิน -ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนซื้อผลไม้ ช่วยเกษตรกรไทย 
 
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
 
เฉพาะผลไม้สดเท่านั้น ยกเว้นผลไม้ที่มีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน ขนุนฯ
 
สามารถโหลดกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินฟรีสูงสุด 25 กิโลกรัม
 
ผลไม้ต้องบรรจุในกล่องที่กรมการค้าภายในจัดไว้ให้
 
ติดต่อขอรับกล่องบรรจุผลไม้ฟรีที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 053 798 000
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 053 150 196