โครงการ "ทชร. ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสารสายการบิน"
ขอเจิญมาแอ่วเลือกซื้อผลไม้กันเจ้า
 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย และสายการบินพาณิชย์ จัดโครงการ "ทชร. ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสารสายการบิน"
 
ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566
 
บริเวณประตูหมายเลข 1 ทางเข้า - ออก อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 
แล้วพบกันเจ้า!!