การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือ สู่การเชื่อมโยงตลาดสากล ภายใต้ชื่อกิจกรรม Global OTOP 2023 ภาคเหนือ: Go to the TOP

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือ สู่การเชื่อมโยงตลาดสากล ภายใต้ชื่อกิจกรรม Global OTOP 2023 ภาคเหนือ: Go to the TOP โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ โอทอปภาคเหนือสู่ระดับเวิลด์คลาส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือ ให้สามารถออกแบบวางแผนธุรกิจอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 
ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจ และกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือ ระดับ 1-5 ดาว (ประเภทอาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, และของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก) ผู้ประกอบการชุมชนภาคเหนือ และผู้สนใจทั่วไป โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
ดังนี้
กิจกรรมที่ 1. GO TO THE TOP: OTOP CREATIVE SPARKS | กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้จุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์
รูปแบบ : ONLINE การบรรยายจากวิทยากร
เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการโอทอปภาคเหนือระดับ 1 - 4 ดาว กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไป
 
กิจกรรมที่ 2. GO TO THE TOP: OTOP MARCHé | กิจกรรมเวิร์กช็อปส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ และแสดงสินค้า โอทอปที่ได้รับการคัดสรรจาก CEA สู่ตลาดสากล
รูปแบบ : ONsite การบรรยายจากวิทยากรและกิจกรรม Workshop
เหมาะสำหรับ :
1. ผู้ประกอบการโอทอปภาคเหนือระดับ 3 ดาวขึ้นไป ในกลุ่มสินค้าประเภท อาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก (ทั้งที่มีหน้าร้านอยู่แล้ว และยังไม่มีหน้าร้าน)
2. ผู้ประกอบการฯ มีสินค้าพร้อมจำหน่าย มีความพร้อมในกำลังผลิต (พร้อมรับออเดอร์) และพร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าในช่องทางการตลาดใหม่ (เช่น Shopee, Alibaba เป็นต้น)
3. ผู้ประกอบการฯ ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 แบรนด์ ต้องจัดสรรเวลาตามนัดหมายของทุกฝ่ายและดำเนินการตามกำหนดการของกิจกรรม
 
กิจกรรมที่ 3. GO TO THE TOP: OTOP ACCELERATION & BEYOND | กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ สูงกว่าระดับ 5 ดาว
รูปแบบ : กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวต่อตัว
 
คุณสมบัติและเงื่อนไข :
1. ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปภาคเหนือระดับ 5 ดาว ในกลุ่มสินค้าประเภท อาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
2. ผู้ประกอบการฯ ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องจัดสรรเวลาตามนัดหมายของทุกฝ่ายและดำเนินการตามกำหนดการของกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
กิจกรรมจัดระหว่าง เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 (ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม OTOP Creative Sparks และกิจกรรม OTOP Marché จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม จัดจำนวน 3 ครั้ง ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
ครั้งที่ 1: วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ โรงแรมทรีธารา จ.ลำปาง
ครั้งที่ 2: วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ โรงแรมดุสิตดีทู จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 3: วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จ.เชียงราย
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1FxDGSTLegSf5flq61o2X7H.../view
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 065-4366463 หรือ 095-9640364