ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อสนับสนุนจังหวัดเชียงรายให้เป็น Sport City - วิ่งน้อย ร้อยภาพ ซึมซาบวิถีชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)