ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)