ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานอัตลักษณ์ประจำถิ่น จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง