ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง