ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง