ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง