ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง