ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม การจัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคเหนือ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง