ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการเทศกาลอาหารเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)