จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้