สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จึงมีแนวทางร่วมกัน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน ธันวาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ด้วยการจัดกิจกรรมงานเทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ  ต่างประเทศ  และจากประชาคมอาเซียน ให้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น ด้วยการจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 14 โดยมีการจัดสวนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ จัดประติมากรรมดอกไม้ กิจกรรมการประกวดวาดภาพถ่ายภาพ กิจกรรมการอบรมหรือสาธิตการจัดดอกไม้นานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนา และในทุกวันเสาร์จัดกิจกรรมนันทนาการดนตรีในสวน Music in the park มีการแสดงของศิลปิน นักร้องที่มีชื่อเสียงมาขับกล่อมดนตรีท่ามกลางบรรยากาศสวนดอกไม้ที่สวยงาม และยังมีกิจกรรมนันทนาการด้านอื่นๆ เช่นการกิจกรรมนันทนาการประกวดวงดนตรีของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงราย กิจกรรมนันทนาการประกวดรำวงย้อนยุคของท้องถิ่น ชุมชนฯลฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 14 และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน

กิจกรรมดนตรีในสวน มีทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 พบกับศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกสัปดาห์ 

เครดิต : เพจเชียงรายดอกไม้งาม เทศบาลนครเชียงราย